Huidspecialist Zwolle
Huidspecialist Zwolle Diëtist Zwolle Voedingsadvies Zwolle Visagie Zwolle Visagie Zwolle

Privacybeleid

Bio Beauty Store., gevestigd aan Assiesstraat 124, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Assiesstraat 124
8011 XV Zwolle
www.biobeautystore.nl
info@biobeautystore.nl
038 303 25 69
Eigenaresses M. en M. Zwijnenberg

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bio Beauty Store verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bio Beauty Store verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – gezondheid, in verband met het werken van apparatuur/consult

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bio Beauty Store verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– N.a.v. een consult bij onze diëtiste

Geautomatiseerde besluitvorming
Bio Beauty Store neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bio Beauty Store tussen zit. Bio Beauty Store gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Salonized]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bio Beauty Store bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Zolang noodzakelijk voor dit doeleinde.
Delen van persoonsgegevens met derden
Bio Beauty Store verstrekt niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op deze website worden cookies gebruikt voor analyse van zoekgedrag en paginabezoek. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar u computer heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Op deze website worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar de gegevens bevatten geen persoonlijke informatie.

Je kan kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd.
Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kan u mogelijk niet volledig gebruik maken van interactieve mogelijkheden op deze website of andere sites die u bezoekt

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bio Beauty Store en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@biobeautystore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bio Beauty Store wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bio Beauty Store neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bio Beauty Store, M. Zwijnenberg