Huidspecialist Zwolle

Diëtist - Vergoeding

Werkwijze:
Tijdens het eerste consult met de diëtist wordt er een voedingsanamnese afgenomen, aan de hand van deze gegevens wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Dit gesprek duur ongeveer 45-60 minuten.
Bij vervolgconsulten met de diëtist wordt de toepassing van het advies in de praktijk doorgenomen, samen zoeken we naar oplossingen voor problemen waar u tegenaan loopt. Wanneer dit nodig is bij uw begeleiding wordt er op regelmatige basis gewogen op de tanita weegschaal. Deze vervolggesprekken duren ongeveer 15-30 minuten. Een voorbeelddagmenu en evt. een brochure ontvangt u digitaal via de mail, dit om mijn advies te ondersteunen.
Ook werk ik met voedingssupplementen, LavieSage en Vitakruid, ook daar kan ik u tijdens zo’n gesprek over informeren. LavieSage en Vitakruid hebben verschillende lijnen en is de specifieker gericht op een probleem.

Vergoedingen:
Na het consult betaald u direct bij ons aan de balie, u ontvangt dan ook een factuur die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Ga altijd zelf na bij uw zorgverzekeraar of vergoeding mogelijk is. Vanuit de basisverzekering kan 3 uur dieetadvisering vergoed worden, de kosten vallen WEL onder het eigen risico. Deze zal eerst gebruikt moeten zijn voor dat de verzekeraar u dieetadvisering kosten vergoedt. Het is ook mogelijk dat ervanuit uw aanvullende verzekering kosten voor de diëtist worden vergoed (lees hiervoor de polisvoorwaarden door of informeer bij uw zorgverzekeraar). 

Tarieven:
Het behandeltarief voor 2018:
  • Eerste consult € 90,- *
  • Vervolgconsult 1x in de 2 weken € 34,95 **
  • Vervolg consult 1x in de 4 weken € 44,95 **
  • Aan huis tarief + € 22,50
* Consult tijd is 45-60 minuten, dit tarief is inclusief de administratiekosten van de consulten.
** Consult tijd is 20 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd

Privacy:
De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie.
De verwijzer en/of huisarts ontvangt wanneer hierom gevraagd wordt een schriftelijke rapportage aan het begin en zo nodig aan het eind van de begeleiding; dit geldt m.n. voor cliënten, die langere tijd begeleid worden.